مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی (ISIH) - مقالات آماده انتشار